Skrivhäfte till studenten

Vilka modeller finns, vilka häften passar till vad?

Modeller

Skrivhäften är väldigt vanliga i skolan och inte minst för de lite lägre åldrarna, så som lågstadiet och mellanstadiet. Skrivhäften finns i en rad olika modeller, färger och storlekar. Det finns blåa, gula, röda, gröna, ja egentligen alla tänkbara färger. Vilken färg du väljer beror helt på tycke och smak eller användningsområde – ibland kan det vara bra att ha skrivhäften i lite olika färger så att man kan skilja dem från varandra.

Vanliga storlekar

Vanliga storlekar på skrivhäften är A4 och A5 men det finns också skrivhäften med helt andra storlekar. Det finns till och med skrivhäften som inte är rektangulära utan har rundare former, så som en cirkel eller en oval. Skrivhäften kan nästan alltid köpas i storpack, till exempel med tjugofem stycken eller ännu fler i varje förpackning. Men skrivhäften går vanligen även att köpa styckevis. Antalet blad i ett skrivhäfte varierar, ett vanligt antal är 24 men det finns även betydligt tjockare skrivhäften. Riktigt tjocka skrivhäften kan ha upp till 100 eller fler sidor. Avståndet mellan linjerna i linjerade häften varierar, ett vanligt avstånd är 8,5 millimeter. Ett annat är 14,5 millimeter. Yngre barn tycker ofta det är enklare att skriva om det är ett lite större avstånd mellan linjerna. Skrivhäften har ofta en tom ruta på framsidan med några få rader där man kan skriva sitt namn eller en titel på skrivhäftet.

Användningsområden

Ofta är skrivhäften linjerade och passar alldeles utmärkt för att öva på att skriva bokstäver eller för att skriva längre texter. De kan till exempel användas för att skriva sagoböcker eller händelseböcker i skolan. De går också alldeles utmärkt att använda som dagbok. Den tomma rutan med några få rader som finns på många skrivhäften lämpar sig väl i skolan för att ange vilket ämne varje skrivhäfte hör till. Eleven kan ange matematik på ett häfte, svenska på ett annat, engelska på ett tredje och så vidare. På det sättet vet eleven alltid vilket häfte som ska användas vid varje lektion. Att skrivhäften är linjerade underlättar vid skrivövningar och därför är de väl lämpade för barn som håller på att lära sig att skriva. Linjerna hjälper barnen att skriva på ett strukturerat och fint sätt. Skrivhäften kan också vara bra för vuxna om man vill ha möjlighet att skriva på ett strukturerat och lätt sätt.

Comments are closed.