Skolmaterial som behövs för matematik

Allmänt om skolmaterial för matematik

Det finns en rad olika skolmaterial som förenklar inlärningen när det gäller matematik. Många av dagens elever tycker att matematiken är ett av de svårare ämnena och därför kan det vara en god idé att införskaffa lite pedagogiska verktyg som hjälper eleven att komma in i ämnet och tycka att det blir roligt att arbeta med matematik. Det ska vara roligt att lära sig och det kan det bli om man har det rätta materialet.

Exempel på skolmaterial för matematik och användningsområden

Ett exempel på skolmaterial för matematik är träplattor med plastpiggar som man kan använda för att lära sig räkna. Piggarna finns i små askar och man kan sätta ut dessa på träplattorna och på det sättet öva sig i sin matematiska förmåga. Träplattorna har ofta 10×10 hål som är numrerade både vågrätt och lodrätt.

Ett annat exempel är träbitar som utgör hela eller delar av en cirkel. Dessa kan man använda för att öva sig på att räkna procent. Träbitarna kan byggas ihop för att tillsammans bilda en hel cirkel. Och byggövningen blir en utmärkt övning på att tänka i procent. Ett uppskattat verktyg bland lärare och elever.

Pedagogisk Matematik

Ett annat vanligt verktyg i skolan är miniräknaren. Med hjälp av miniräknaren kan elever träna på att lösa även lite mer avancerade uträkningar och många tycket det är kul att jobba med miniräknaren. Miniräknare har en digital display och drivs ofta med hjälp av solceller eller batteri.

Andra vanliga tillbehör är linjaler i olika former, raka, halvmåne eller trianglar. Dessa kan användas både för att rita raka linjer och för att öva sin förmåga att tänka i millimetrar och centimetrar.

En annan klassiker är kulramen som funnits i skolans värld länge. Ett antal kulor på en ram kan föras till höger eller vänster och användas för att räkna addition eller subtraktion. Ofta har kulorna olika färger vilket underlättar inlärningen.

För att öva sin taluppfattning finns klossar med olika färger där man skrivit ut olika tal på klossarna. Klossarna kan sedan användas för att bygga olika torn med mera och på det sättet övar man sin förmåga när det gäller taluppfattning.

Ett annat bra hjälpmedel är låtsaspengar. Dessa finns både i myntvariant och sedelvariant och när du köper dem får du oftast ett helt set med en rad olika valörer. Låtsassedlarna brukar vara ett roligt sätt att lära sig räkna.

Comments are closed.