Gloshäfte – Vad passar de till

Gloshäften är vanligtvis linjerade och dessutom är sidorna avdelade på mitten med en lodrät linje. Detta gör att gloshäften lämpar sig alldeles utmärkt till att öva glosor. Den som ska lära sig glosorna, till exempel en elev i skolan, skriver glosan på vänster sida om den lodräta linjen och sedan skriver han eller hon översättningen på höger sida om linjen. Gloshäften används ofta i skolan värld, inte minst på språklektioner och inte minst för de lite lägre åldrarna, till exempel lågstadiet och mellanstadiet – vid engelskalektioner, tyskalektioner eller franskalektioner. Det är vanligt att eleverna har varsitt eller flertalet gloshäften i sina bänkar och plockar fram dessa när det är dags att öva glosor. En annan vanlig variant är att eleverna tar hem sina gloshäften och övar glosor eller gör läxor hemma med användning av häftet. Gloshäften är ett uppskattat och pedagogiskt tillbehör för att lära sig ett nytt språk.

Modeller

Gloshäften finns i en rad olika modeller. Vanliga storlekar är A4 eller A5 men det finns också gloshäften i andra storlekar. Det vanligaste är rektangulära gloshäften och ofta är de färgade. Att ha några olika i olika färger kan förenkla för att hålla isär dem från varandra. Ofta har gloshäften en tom ruta på framsidan med några få linjer där ägaren kan skriva sitt namn och om det är en elev kan hon eller han ange vilket ämne gloshäftet hör till.

Ofta ser man att det är ett gloshäfte genom att det antingen står gloshäfte på eller att det står ABC eller något liknande som antyder att det rör sig om ett häfte som lämpar sig för skrivande och språkövningar, t.ex. att träna glosor. Det brukar också vara linjer på framsidan så att man ser att det är ett linjerat häfte. Gloshäften är i regel alltid linjerade och avståndet mellan linjerna Gloshäftevarierar, ett vanligt avstånd är 8,5 millimeter och ett annat vanligt är 14,5 millimeter. Yngre barn uppskattar ofta möjligheten att skriva med ett lite större radavstånd medan lite äldre barn ofta klarar det lite mindre radavståndet lika bra – eller till och med föredrar det. Vilken färg eller vilka färger du väljer på dina gloshäften är helt upp till dig efter tycke och smak. Gloshäften köps ofta i storpack om till exempel 25 eller fler häften i ett paket. Men de går också att köpa styckevis.

Comments are closed.